Kontaktuppgiftermarie.trapp@nykoping.se

Jag får många förfrågningar från skolor om jag kan komma och föreläsa. Många frågar också efter en beskrivning av mig och mitt arbete. Därför har jag valt att lägga ut en liten presentation i skrift här.


Strategier för läsförståelse i f-3 – stödja, utmana och aldrig släppa taget. 
Läsförståelsestrategier i praktiken  

Marie Trapp, fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2013 
och medverkar i projektet En läsande klass

”Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, men det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser.” Monica Reichenbergs ord utgör en viktig utgångspunkt för Marie Trapp. Hon visar hur hon steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter.

·        Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären 
       – strategier för att läsa på, mellan och bortom raderna
·        Texter som passar till de olika strategierna
·        Utvärdering, respons och bedömning – naturliga delar i lärandehjulet


Marie Trapp är förstelärare med ansvar för att handleda och inspirera andra pedagoger i framförallt läs.-och skrivinlärning. Hon är 1-7 lärare med påbörjad speciallärarutbildning. Hon undervisar i svenska i årskurs 1 på Råby skola i Nyköpings kommun. Hon ansvarar även för  specialundervisningen och språkförberedande arbete i förskoleklassen. Marie medverkar i projektet En läsande klass där hon tillsammans med Elisabeth Pettersson skriver studiehandledningen i hur man kan undervisa i läsförståelse i årskurs 1-3. 2013 tilldelades hon Svenska Akademiens svensklärarpris för  att hon stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

Här kan ni ta del av reflektioner kring en av mina föreläsningar;

http://www.kallegiet.se/strategier-for-lasforstaelse-i-forskoleklass-ar-3/

Vi får även förfrågningar från pedagoger som vill komma på studiebesök.

Vårt upplägg;

09-30-10.15 Lässtrategilekt. åk 1

10.15- 11.00 Lässtrategilekt. åk 2

11.00-12.00 Lunch, rundvandring, frågestund

12.00-13.30 Föreläsning med möjlighet till reflektion, frågor, diskussion.

Kostnad; 500 kr/person 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar