Våra läsloggar


Syftet med läsloggarna är att befästa hur man använder läsförståelsestrategierna men dokumenterandet får inte bli ett syfte i sig utan man väljer hur mycket och hur ofta man vill dokumentera utifrån den grupp elever man har. Det är alltid samtalet om textens innehåll som är det viktigaste.


Jag som undervisar i åk 1 idag dokumenterar bara gemensamt och så samlar vi våra läsloggar i en gemensam digital loggbok.
Se nedan!

Vi ser läsloggen som en stödstruktur för pedagogen att använda under lässtrategilektionen. Genom den tydliga indelningen vad man gör innan, under och efter läsningen så får man en struktur över lektionen som man så småningom kan släppa.

När eleverna är mogna för det kan eleverna dokumentera i grupp, par eller enskilt. Läsloggen kan också användas som läsläxa. Dock skall allt enskilt arbete och allt som dokumenteras föregås av gemensamt arbete och samtal.

När vi introducerar våra Läsfixare så gör vi det genom att vi presenterar dem en i taget och arbetar med just den lässtrategien under en eller fler veckor. Därför har vi valt att skapa en läslogg för varje strategi och figur. När vi har arbetat oss igenom alla strategier under höstterminen är det dags att applicera vår kunskap på olika typer av texter. Som stöd för detta arbete och för dokumentationen kring det har vi skapat läslogg Stjärnläsaren och Stjärnläsaren fakta.
Här kan ni se ett par exempel hur vi har dokumenterat kring två texter vi har läst. Läslogg Spågumma och Detektiv.
Läsloggarna kommer att finnas på hemsidan http://enlasandeklass.se/ så fort de är formgivna. De kommer även att finnas som word. dok. som man kan skriva i och göra om efter tycke och behov. Redan nu kan du hitta läsloggarna som pdf under filer på fb.gruppen https://www.facebook.com/groups/160876924106044/?bookmark_t=group
eftersom  en ivrig och kreativ pedagog  vid namn Eva Eriksson skrivit av våra loggar och publicerat dem på ELK sidan. Dessutom har Eva gjort en mapp i google drive så här kan ni också hitta dokumneten.  https://drive.google.com/folderview?id=0B2iHyVm2w75ISDJSanFrUnNzWWs&usp=sharing


Tack Eva för det fina arbete du har lagt ned!
 

1 kommentar:

  1. Ett fantastiskt bra arbete . Tack för att jag som lärarstudent kan ta del av allt detta och får lära mig nya metoder i lässtrategi. Ni är värda er vikt i guld!

    SvaraRadera